Lưu trữ dữ liệu an toàn

Thiết kế để phục vụ cho việc
Lưu Trữ và Giao Tiếp Điện Toán Đám Mây được an toàn.

Tham gia ngay
Quản lý hiệu quả

Dịch vụ lưu trữ được chúng tôi thiết kế gọn gàng để phục vụ công việc hiệu quả.

Bảo mật

Toàn bộ tệp tin và tin nhắn nằm trong site.com.vn đều được mã hóa và chỉ có chính bạn mới điều khiển được.

An toàn tuyệt đối

Tất cả các tin nhắn, dữ liệu được trao đổi với nhau, gọi thoại hay gọi video đều được mã hóa đầu-cuối với site.com.vn

Đáng tin cậy

Sở hữu và vận hành trực tiếp cơ sở hạ tầng máy chủ dự phòng, đảm bảo dữ liệu luôn được đề phòng sẵn.

Power importing tool

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

As seen on

Testimonials

5/5
5/5

Pricing

Flexible pricing plans

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Take Your Brand to A New Height